Наблюдение Наблюдение в Турция, по проект „ОБУЧЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ“, „Training for improvement“, 2023-1-BG01-KA182-SPO-000124876, по Програма...

В рамките на проекта е създадено ръководство за доброволци по адаптиран баскетбол, предназначено за хора, които се интересуват от доброволческа...

БКХУ Левски беше поканен като специален гост по случай отпразнувато на 5-ия рожден ден на проекта "Различните" деца на България. Състезатели и...

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и...

Обучение в Италия По проекта „ Обучение за осъвършенстване“ се проведе в Италия. То е финансирано от ЕС. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените...