В рамките на проекта е създадено ръководство за доброволци по адаптиран баскетбол, предназначено за хора, които се интересуват от доброволческа...

БКХУ Левски беше поканен като специален гост по случай отпразнувато на 5-ия рожден ден на проекта "Различните" деца на България. Състезатели и...

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и...

Обучение в Италия По проекта „ Обучение за осъвършенстване“ се проведе в Италия. То е финансирано от ЕС. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените...

We are happy to announce that our organization - BKHU Levski won a grant for the project „Basketball Inclusive Games – BIG“ 101133833. The project...